Satelite Chinasat 6a

Jangan salah Satelite Chinasat 6A ini banyak diminati Jaka Digital sabagai penyedia dan pelayan jasa parabola beberapa puluh bahkan ratusan kali menerima pelanggan yang ingin mendapatkan siaran di satelite Chinasat 6A ini, Jadi sekalian Jaka digital buat artikel tentang daftar siaran dan frekwensi untuk satelite Chinasat 6A setidaknya bermanfaat bagi Tim Jaka digital.
Frekwensi Satelite Chinasat 6A

Nama Channel
3601 V 27500
QPSK - Top VService 301Kao Shi Zai XianChe MiYou You Bao BeiHuan Qiu Lv YouXin Yu LeShou Cang Tian XiaShi Dai Mei ShiYang Guang Jian KangShi Dai Feng ShangBai Xing Jian Kang
3641 V 27500
QPSK - Top VShi Dai Jia JuShi Dai Chu XingSi Hai Diao YuKuai Le Chong WuJia Jia Gou WuDian Zi Ti YuMei Shi Tian FuZhi Ye Zhi NanKuai Le Gou WuJia Ting Li CaiYang Guang Gou Wu
3681 V 27500
QPSK - Top VZhong Guo Qi XiangZheng Quan Zi XunShu Ma Shi DaiRen WuJia You Gou WuHuan Qiu Gou WuCai Fu Tian XiaJia ZhengYou Gou WuShi Shang Gou WuFeng Shang Gou Wu
3711 H 10920
QPSKFJTVFJ-XWFJ-JJFJ-DSFJ-YYFJ-DNFJ-JTXiamen Star TV ChinaÏÃÃÅÐÂÎÅÏÃÞ­¼Ã½»Í¨ÏÃÃÅÒôÀÖÃöÄÏÖ®ÉùÂÃÓι㲥
3741 V 27500
QPSKCMCHD (AC3)CHCMOTIONLAN QIU
3751 H 10490
QPSKHunan TVjykatonhnxwhnjthnjjhnwyhnxchnlyhnyyjy955
3771 H 12360
8PSKCCTV NewsCCTV 9 Documentary
3781 V 27497
QPSKCCTV 6GTV 2 QipaiDONGMANZHONG HUA MEI SHIPingyu
3797 H 6930
QPSKGZTVGZ-XWZHGBGZ-JJGBGZ-YYGBGZ-JTGBGZ-DSGBGZ-XWTB
3808 V 6000
QPSKCQTVXinwenYinyueJiaotongJingjiDushiGushiAudio7Audio8
3809 H 8800
QPSKOTV6SBN
3816 V 4420
QPSKDigital TV
3826 V 6780
QPSKZJTVZJBC1ZJBC2ZJBC3ZJBC4ZJBC5ZJBC6ZJBC7ZJBC8RS232
3835 V 5400
QPSKService 1SDRenMinSDJingJiSDShengHuoSDWenYiSDJiaoTongSDXiangCun
3841 H 27500
QPSKCCTV 1CCTV 2CCTV 7CCTV 10CCTV 11CCTV 12CCTV 15
3847 V 5950
QPSKSHANXI TV
3855 V 4420
QPSKService 1Service 2Service 3Service 4Service 5Service 6Service 7
3862 V 4800
QPSKNingxia TVNingxia JtongNingxia XWenNingxia DshiNingxia JjiJiaotong Tongbu
3872 V 9080
QPSKSXTVSNLTVSX-JiaoTong-BCSX-DuShi-BCSX-XinWen-BCSX-JingJi-BCSX-QingShao-BCSX-NC/SY-BCSX-XiQu-BCSX-YinYue-BC
3881 H 27500
QPSKCCTV 3CCTV 5CCTV 6CCTV 8CCTV 14CCTV 13CCTV 9
3886 V 4340
QPSKSDETV
3893 V 4420
QPSKJXTV1JXTV2JXTV3JXTV4
3903 V 9300
QPSKsichuankangbascgb1scgb2scgb3scgb4scgb5scgb6scgb10scgb13scgb12
3914 V 6400
QPSKGSTVGSBC1GSBC2GSBC3GSTB1
3921 H 27500
QPSK - CDMCCTV XinKe DongManCCTV Middle School ChannelShuowenCultural Treasure ChannelSkystream data
3930 V 8840
QPSKAnhui TVKong
3941 V 5950
QPSKTianjin TVTJWDCS
3951 H 11407
QPSKGXTVGuangdong1YUNNAN-1
3952 V 9520
QPSKBTV Beijing TVBTV KAKU
3962 H 3572
QPSKLiaoning TV
3972 H 10000
QPSKJiangsu TVAudio01Audio02Audio03Audio04Audio05Audio06Audio07Audio08Audio09Audio10You Man Cartoon Channel
3981 V 27500
QPSK - CDMSuper ChannelCCTV Travel of the DiscoveryCCTV Old Story ChannelHandwriting ChannelCCTV Billiards????CCTV Home ShoppingCCTV Fashionable WomanHappy FishingWoman TV
4001 H 27496
QPSKCETV 1CETV1 HD
4021 V 27499
QPSK - CDMCETV Early EducationCaimin ZaixianCCCD TVMartial Arts WorldGolfboxEnglish Teaching ChannelPhotographic ChannelCCTV Health
4041 H 27500
QPSK - SiTVCBN ITV·¨ÖÎÌìµØÆß²ÊÏ·¾çDragon TV North America½ðɫƵµÀ¶«·½¹ºÎïLaonian FuºÃÏí¹ºÎï
4061 V 27500
QPSK - CDMCCTV TV GuideCCTV ClassicCCTV National Defense Military AffairsCCTV Fashion MusicCCTV Remembers Past Times TheaterCCTV SoccerCCTV Golf & TennisCCTV TheaterCCTV DramaCCTV World Geography
4069 H 9983
QPSKFuJianHD
4081 H 27500
QPSK - SiTV
4117 H 21374
QPSKCCTV 4ACGTNCGTN FrancisCGTN EspanolCGTN RusiaCGTN ArabicCGTN Documentary
4136 H 4340
QPSKShenzhen TV
4141 V 27501
QPSK - CDMAuto ChannelGTVChannel DressyRTG Study AbroadLiyuan TVTea ChannelDV ChannelTianyuan I-Go Channel
4148 H 6149
QPSKHubeiTVhubei1hubei2hubei3hubei4hubei5hubei6hubei7hubei8hubei9hubei10
4159 H 8680
QPSKQinghai People's News RadioQinghai People's Economic Radio 1Qinghai People's Economic Radio 2Qinghai Traffic and Music RadioQinghai TVQinghai TV Comprehensive
4172 H 9200
QPSKNei Monggol Chinese TVNei Monggol TVnmmenghan513nmjiaotongnmlvyenmpinshunmyinyuejingjiHMMYHMHYAMMYAMHYXMMYXMHYAMHYXMMYXMHY
4176 V 18000
QPSKCDR ProgramZY1 stereoZY2 stereoZY3 stereoZY4 stereoZY5 stereoZY6 stereoZY7-1 stereoZY8 stereoZY9 stereoZY10 stereoZY11 stereoZY12 stereoZY13 stereoZY14 stereoZY15 stereoZY16 stereoZY17 stereoZY18 stereoZY7-2 stereoL RdjyGJ L1R2GJ L3R4GJ L5R6GJ L7R8GJ L9R10GJ L11R12GJ L13R14GJ L15R16GJ L17R18GJ L19R20GJ L21R22GJ L23R24GJ L25R26GJ L27R28GJ L29R30GJ L31R32GJ L33R34GJ L35R36GJ L37R38GJ L39R40GJ41 stereoGJ42 stereoGJ43 stereoGJ44 stereoGJ45 stereoGJ46 stereoGJ47 stereoGJ48 stereoGJ49 stereoGJ50 stereo
4193 V 6000
QPSKHebei_TVHEBXWHEBJJHEBJTHEBWYHEBSHHEBYYHEBNCHEBLY
 Bila pemasangan antena parabola anda maksimal daftar siaran diatas pasti akan tertangkap semua bila ada siaran yang tidak tertangkap maka parabola anda kurang maksimal dan harus menghubungi ahli teknisi parabola.
Tags: Tracking satelite parabola, Chinasat 6A Diminati banyak orang